Przylepa 2

Wymagania do dział‚ania aplikacji:
.NET framework w wersji minimum 4.0
Windows 7, lub wyżej
Dodatkowo na stanowiskach, z których bę™dą drukowane naklejki:
Instalator programu Przylepa